Van bi 3 chiều

Mã sản phẩm: 01v3050
Mô tả: 3 cách loại van bi 3L / PV-1, DN 4mm, kết nối: 3xG1 / 4 "i, vật liệu: PVDF, Viton.
Bảo hành: 12 tháng