Khoản mục: 2492806305202400
Van an toàn không áp suất dư, tự giám sát động lực
Nguyên lý van đôi
Sử dụng với hệ thống phanh ly hợp khí nén và các chức năng an toàn 3 chiều khác
Van an toàn piston với đầu ra tín hiệu khí nén cho các thông báo lỗi
Thời gian thông hơi ngắn
Phù hợp với EN 692 và EN 954-1, phê duyệt BG
Tăng độ an toàn và giảm thiểu thời gian chết trên máy ép cơ học và các ứng dụng máy ép khác
Điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng "chồng chéo" trên máy ép cơ học
Không cần giám sát điện bổ sung
Tích hợp dễ dàng vào các hệ thống hiện có
Chức năng: 3/2
Kết nối: G1 / 4
Căng thẳng: 24Vdc
Mã cuộn: 6305

Increases safety and minimizes downtime on mechanical presses and other press applications

Phương tiện hoạt động: Khí nén
Kết nối: G1 / 4
Chức năng: 3/2
Căng thẳng: 24Vdc
Phạm vi áp suất: 3 ... 10 bar
Nhiệt độ môi trường: -10 ... 60 ° C
Cài đặt: Tùy chọn
Vật liệu nhà ở: Nhôm đúc
Chất liệu - chất đàn hồi: Polyurethane
Chất liệu - con dấu: Polyurethane; NBR
Mã cuộn: 6305
Dòng mô hình: XSz

Sản phẩm tương tự