Polyester kim nỉ 
 1) 550 Gsm trở lên.
 2) Phát thải đã qua sử dụng, có thể đạt được của MicroFibre dưới 10 mg
 3) Nhiệt độ hoạt động 140c tăng 160 * c
 4) Có sẵn màng
 5) Super singed và Egg vỏ bọc đã hoàn thành.
 6) Tập lệnh kép cho sức mạnh và khả năng lọc vượt trội
 7) Xử lý thấm nước có sẵn *

Acrylic kim nỉ
1) 550 GSM trở lên
2) Lớp vỏ siêu đơn và lớp vỏ trứng
3) Nhiệt độ hoạt động khoảng 160 * tăng 170 * c
4) Double Scrim cho sức mạnh và khả năng lọc vượt trội
5) Xử lý thấm nước có sẵn *

Chống tĩnh điện Kim nỉ
1) 550 Gsm trở lên
2) Loại bỏ điện tích tĩnh thông qua sợi chống tĩnh điện
3) Sợi nhỏ được sử dụng để thu được mức phát thải thấp, trong một số trường hợp là một chữ số.
4) Có sẵn scrim kép cho sức mạnh và khả năng lọc vượt trội
5) Có chống thấm nước