Thông báo "lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022"

Ngày đăng : 27/01/2022
📣📣📣 Dimo xin trân trọng thông báo "𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝑻𝒆̂́𝒕 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 Đ𝒂́𝒏 𝑵𝒉𝒂̂𝒎 𝑫𝒂̂̀𝒏 𝟮𝟬𝟮𝟮"
🎆 Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác một năm mới 𝑴𝒂̣𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒐̉𝒆 - 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́𝒄 - 𝑨𝒏 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 - 𝑻𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈.
 
2
3
4