Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Ngày đăng : 08/04/2022

📣 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐧𝐠𝐡ỉ 𝐥ễ 𝐠𝐢ỗ 𝐭ổ 𝐇ù𝐧𝐠 𝐕ươ𝐧𝐠

Công ty Dimo Việt Nam xin thông báo tới CBCNV & quý đối tác khách hàng lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

⏰ Thời gian nghỉ lễ: 𝐓ừ 𝟏𝟏:𝟒𝟓 𝐭𝐡ứ 𝐁ả𝐲 (𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟗/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐) đế𝐧 𝐡ế𝐭 𝐭𝐡ứ 𝐇𝐚𝐢 (𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟏/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐).
⏰ Thời gian hoạt động trở lại: 𝐓𝐡ứ 𝐁𝐚 (𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟐/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐)

Chúc quý đối tác khách hàng một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình!
#Dimo

2
3
4