Thiết bị đóng cắt kiểu vỏ đúc

Mã sản phẩm: MCCB

Thiết bị đóng cắt kiểu vỏ đúc-MCCB

MCCB được sử dụng để bảo vệ mạch điện có điện áp thấp và dây dẫn bằng cách tự đóng khi dòng điện quá tải hay ngắn mạch.

Sản phẩm tương tự