Thiết bị đo nhiệt độ dùng ở vị trí khắc nghiệt mà dùng can nhiệt nhanh bị hỏng.