Quang hỏa kế cho Ngành công nghiệp thủy tinh

Mã sản phẩm: AST 450 G-2

Product Feature: Special 2 wire pyrometer for glass industry fast digital and analog interface with heavy duty optic cable usable in high ambient temperature without cooling

Temperature Range: 600ºC - 1800º C

Tính năng sản phẩm: Nhiệt kế 2 dây đặc biệt cho ngành thủy tinh, giao diện kỹ thuật số và tương tự nhanh chóng với cáp quang chịu tải nặng có thể sử dụng ở nhiệt độ môi trường cao mà không cần làm mát

Phạm vi nhiệt độ: 600ºC - 1800º C

 

Ứng dụng dùng cho nhà máy kính.

Product Feature: Special 2 wire pyrometer for glass industry fast digital and analog interface with heavy duty optic cable usable in high ambient temperature without cooling

Temperature Range: 600ºC - 1800º C