Ống mẫu SP2000 / PV

Mã sản phẩm: 20S9070

Insitu probe tube type SP2000/PV, connection: G 3/4", length: 1 m, material: PVDF, PTFE-GV, temperature: max. 90 °C

Tính năng sản phẩm

  • Ống mẫu cho nhiệt độ lấy mẫu thấp hơn
  • Đối với lấy mẫu chọn lọc điểm
  • Kết nối chủ đề nam: G 3/4 "
  • Chiều dài: 1 m [≈ 3,3 ft] không có sợi kết nối
  • Nhiệt độ lấy mẫu: tối đa. +90 ° C [+194 ° F]
  • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: PVDF, sợi thủy tinh gia cố bằng sợi PTFE
  • Tùy chọn: tối đa chiều dài 1,5 m [≈ 4,9 ft] khả dụng
Sản phẩm tương tự