Ống khí nén và ống mềm - ống polyamit

Mã sản phẩm: PA2-0706025C

Khoản mục: PA2-0706025C
Tiêu chuẩn: DIN 74324
Ống bên ngoài Ø: 6 mm
Chiều dài ống: 25 m
Màu đen

Operating medium: Compressed air
Tube outside Ø: 6 mm
Ambient temperature: -40 ... 80 ° C
Maximum operating pressure: 27.00 bar
Standard: DIN 74324
Colour: black
Hose length: 25 m
Model series: PA2