BÀI VIẾT: M / 58102/120
Phản ứng nhanh nhẹn
Tiết kiệm năng lượng
Mức độ tiếng ồn thấp
Dễ dàng để cài đặt
Kết nối: G3 / 4
Thể tích không khí hút vào: 910,0 nl / m
Chức năng chuyển đổi: mặc định

Operating medium: Compressed air
Connection: G3 / 4
Air consumption: 528 l / min
Switching function: default
Ambient temperature: -20 ... 60 ° C
Maximum operating pressure: 6.00 bar
Material - elastomers: Nitrile; polyurethane
Model series: M / 58102
Sản phẩm tương tự