MỤC: M / 58102/20
Phản ứng nhanh nhẹn
Tiết kiệm năng lượng
Mức độ tiếng ồn thấp
Dễ dàng để cài đặt
Kết nối: G3 / 8
Lượng không khí hút vào: 160,0 nl / m
Chức năng chuyển đổi: tiêu chuẩn

Betriebsmedium: Druckluft
Anschluss: G3/8
Luftverbrauch: 98 l/min
Schaltfunktion: Standard
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
Maximaler Betriebsdruck: 6,00 bar
Material - Elastomere: Nitril;Polyurethan
Baureihe: M/58102
Sản phẩm tương tự