Màn hình cảm ứng LCD ENDA-5300

Mã sản phẩm: 3200627067

Horiba-Japan

giá 54.168.000/PC

thời gian giao hàng 90 ngày