• Lõi lòng bằng các vật liệu khác nhau để loại bỏ các thành phần khí có thể lọc được
    Lõi lọc được sử dụng ở bất cứ nơi nào các bộ phận riêng lẻ được rửa sạch khỏi khí mẫu. Một ứng dụng khác là duy trì áp suất không đổi ngược dòng của máy phân tích bằng cách thiết lập chênh lệch áp suất không đổi đối với khí quyển bằng cách sử dụng đầu vào thứ hai. Áp suất đầu vào phụ thuộc vào mức chất lỏng trong chai rửa và tối đa là 10 mbar.

Wash bottle type FT-W-GL18 with bubbler F-W and connection thread GL18-6 at the bottom, contents: 0,5 l, material: PTFE, Viton, glass

Sản phẩm tương tự