• Lõi lòng bằng các vật liệu khác nhau để loại bỏ các thành phần khí có thể lọc được
    Lõi lọc được sử dụng ở bất cứ nơi nào các bộ phận riêng lẻ được rửa sạch khỏi khí mẫu. Một ứng dụng khác là duy trì áp suất không đổi ngược dòng của máy phân tích bằng cách thiết lập chênh lệch áp suất không đổi đối với khí quyển bằng cách sử dụng đầu vào thứ hai. Áp suất đầu vào phụ thuộc vào mức chất lỏng trong chai rửa và tối đa là 10 mbar.

The F...-W wash bottle is used wherever individual components are to be washed out of a sample gas. A further application is to maintain a constant pressure upstream of an analyzer by establishing a constant differential pressure with respect to the atmosphere by using the second inlet. The admission pressure depends on the liquid level in the wash bottle and amounts to a maximum of 10 mbar.

Wash bottle type FP-W-GL18 with bubbler F-W and connection thread GL 18-6 at the bottom, contents: 0.5 l, length: 290 mm, connection: G 1/4" i, material: PVDF, Viton, glass.

Sản phẩm tương tự