• Máy làm ẩm có khối lượng chết nhỏ để làm ẩm khí
  • Đối với hiệu chuẩn điểm 0 của các máy phân tích nhạy cảm chéo với hơi nước, bình làm ẩm FP-BF ở phía trước bộ làm mát khí được sử dụng để làm ẩm khí N2 bằng không nhằm tính đến các lỗi nhạy cảm chéo với hơi nước. Trước khi đi vào bộ làm mát, không khí đi qua bộ làm ẩm và để bộ làm mát bão hòa ở điểm sương ổn định cũng như khí mẫu, ví dụ: ở 5 ° C. Các khí thử có các thành phần hòa tan trong nước không được đi qua bộ làm ẩm.

Humidifier type FP-BF with bubbler F-W, content: 70 ml, connection: G 1/4" i, material: PVDF, Viton, glass

Sản phẩm tương tự