E series Pyrometer

Mã sản phẩm: AST E450C PL

Product Feature: Digital two color pyrometer with extended Sensor head. Analog and digital output, USB 2.0 Output, Inbuilt LCD, Laser Targeting & keypad for parameterization

Temperature Range: 800ºC - 2500ºC

Thiết bị đo nhiệt độ dùng ở vị trí khắc nghiệt mà dùng can nhiệt nhanh bị hỏng.