Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng

Mã sản phẩm: Promag 10/50/53P

Mô tả: Promag 10/50/53P là đồng hồ đo lưu lượng nước, nước thải, bùn, bột nhão, axit, kiềm, nước trái cây, bột trái cây… có độ gẫn điện ≥ 5μS/cm, có hoặc không có chất rắn. Thiết bị hoạt động ổn định, kết quả