Đầu dò mẫu khí SP2000-H320 / S

Mã sản phẩm: 20S5000

Tính năng sản phẩm

 • Đầu dò đặc biệt để lấy mẫu khí ở hạ lưu nhà máy DeNOx (SCR)
 • Bao gồm bình tách không gia nhiệt trong lỗ thoát khí có trám quả cầu thủy tinh để phóng to bề mặt phản ứng
 • Không có muối hình thành trong bộ phận lọc được làm nóng
 • Với bơm nhu động tích hợp để loại bỏ nước ngưng tụ khỏi bình tách
 • Vỏ bộ lọc và mặt bích lắp có thể được làm nóng đến tối đa. 320 ° C [608 ° F]
 • Bộ điều khiển nhiệt với bộ giới hạn nhiệt độ cao và cảnh báo nhiệt độ thấp, cặp nhiệt điện với bộ điều khiển nhiệt độ bên ngoài tùy chọn
 • Bao gồm cả kết nối khí thử nghiệm
 • Với phần tử lọc gốm, các vật liệu khác có sẵn
 • Nguồn: 115 V
 • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: thép không gỉ, than chì, gốm, Hastelloy ® , thủy tinh, FKM, PTFE, PVDF
 • Tùy chọn: gia nhiệt cho bình tách, van bi 2 hoặc 3 ngã, van một chiều cho đầu vào khí thử, ống mẫu, bộ lọc sơ bộ, vỏ bảo vệ (FRP

Tính năng sản phẩm

 • Đầu dò đặc biệt để lấy mẫu khí ở hạ lưu nhà máy DeNOx (SCR)
 • Bao gồm bình tách không gia nhiệt trong lỗ thoát khí có trám quả cầu thủy tinh để phóng to bề mặt phản ứng
 • Không có muối hình thành trong bộ phận lọc được làm nóng
 • Với bơm nhu động tích hợp để loại bỏ nước ngưng tụ khỏi bình tách
 • Vỏ bộ lọc và mặt bích lắp có thể được làm nóng đến tối đa. 320 ° C [608 ° F]
 • Bộ điều khiển nhiệt với bộ giới hạn nhiệt độ cao và cảnh báo nhiệt độ thấp, cặp nhiệt điện với bộ điều khiển nhiệt độ bên ngoài tùy chọn
 • Bao gồm cả kết nối khí thử nghiệm
 • Với phần tử lọc gốm, các vật liệu khác có sẵn
 • Nguồn: 115 V
 • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: thép không gỉ, than chì, gốm, Hastelloy ® , thủy tinh, FKM, PTFE, PVDF
 • Tùy chọn: gia nhiệt cho bình tách, van bi 2 hoặc 3 ngã, van một chiều cho đầu vào khí thử, ống mẫu, bộ lọc sơ bộ, vỏ bảo vệ (FRP