Công tắc chân không điện cơ

Mã sản phẩm: 0880110000000000

Khoản: 0880110000000000
Địa chỉ liên lạc mạ vàng
Số lượng cao các hoạt động được phép
Đáng tin cậy về mặt chức năng với những cú sốc lên đến 15 g
Microswitches UL và CSA đã được phê duyệt
Thích hợp cho hoạt động an toàn về bản chất
Chức năng: màng
Kết nối: G1 / 4
Chuyển đổi chênh lệch áp suất:

Operating medium: Neutral gases and liquid liquids
Connection: G1 / 4
Function: membrane
Ambient temperature: -10 ... 80 ° C
Media temperature: 0 ... 80 ° C
Electrical connection: DIN EN 175301-803 form A
Protection class: IP65
Pressure range: -1 ... 1 bar
Limit pressure: 80 bar
Switching pressure difference: 0.25 ... 0.35 bar
Material - seals: Heat-resistant seals
Model series: 18D
Sản phẩm tương tự