Công tắc áp suất điện cơ khí nén

Mã sản phẩm: 0880300000000000
Khoản: 0880300000000000
Địa chỉ liên lạc mạ vàng
Số lượng cao các hoạt động được phép
Đáng tin cậy về mặt chức năng với những cú sốc lên đến 15 g
Microswitches UL và CSA đã được phê duyệt
Thích hợp cho hoạt động an toàn về bản chất
Chức năng: màng
Kết nối: G1 / 4
 
 
Operating medium: Neutral gases and liquid liquids
Connection: G1 / 4
Function: membrane
Ambient temperature: -10 ... 80 ° C
Media temperature: -10 ... 80 ° C
Electrical connection: DIN EN 175301-803 form A
Protection class: IP65
Vibration resistance: 15g
Pressure range: 0.5 ... 8 bar
Limit pressure: 80 bar
Switching pressure difference: 0.35 ... 0.85 bar
Material - seals: Heat-resistant seals
Model series: 18D