Công tắc áp suất điện cơ áp suất tốt

Mã sản phẩm: 1812500000000000

1812500000000000

Độ chính xác cao
Vỏ kim loại chắc chắn
Kết nối: G1 / 4
Chênh lệch áp suất chuyển mạch: 0,003 ... 0,004 bar

 
Operating medium: For neutral, aggressive (standard only), non-flammable gases and fluids
Connection: G1 / 4
Pressure range: -0.025 ... 1.6 bar
Ambient temperature: -25 ... 80 ° C
Media temperature: -10 ... 100 ° C
Electrical connection: DIN EN 175301-803 form A
Pressure range: 0 ... 0.025 bar
Limit pressure: 1 bar
Switching pressure difference: 0.003 ... 0.004 bar
Model series: 20D