Tính năng sản phẩm

Cảm biến cảnh báo chất lỏng LA1S với thiết bị điện tử đánh giá buồng chảy LS w / o
Buồng lưu lượng kết nối khí: G 1/4 "i
Kết nối cảm biến: Ø 12 mm
Áp suất: 0–4 bar g
Cảm biến cảnh báo chất lỏng với cáp kết nối điện 4 m
Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: thủy tinh, bạch kim, PVDF, FKM