Bơm nhu động SR25.6-W

Mã sản phẩm: 01P1360 SR25.6.W 0.8 NL/H, 115/230 V
  • Tính năng sản phẩm

  • Bơm nhu động để gắn trên tường hoặc bảng điều khiển phía trước
  • Loại bỏ nước ngưng tụ đáng tin cậy
  • Tự mồi: máy bơm tạo ra lực hút để hút chất lỏng lên trên
  • Với điểm dừng trở lại
  • Tốc độ quay: 10 vòng / phút
  • Tốc độ dòng chảy: 0,8 l / h chất lỏng
  • Chất liệu của các bộ phận tạo mẫu liên hệ: Novoprene (MASTERFLEX ® / Chemsure ®  tùy chọn), PVDF

The peristaltic pump SR25.2 has been specially developed for the condensate removal in analytical applications. It ensures a continuous condensate discharge in gas coolers, condensate collecting vessels, etc. A synchronous motor and the gearing unit with return stop prevent the condensate from flowing back. The capacity of 0.3 l/h guarantees a safe condensate removal, e.g. when cooling 850 l/h sample gas with an inlet dew point of +70 °C.

Peristaltic pump SR25.6.W for wall or surface mounting, capacity: 0.80 Nl/h, 10 rpm , pressure range: 200 mbar to 2.2 bar abs., PVDF hose connection: DN 4/6, material: Novoprene, PVDF, power: 230/115 V, 50/60 Hz with connection terminal