Bơm nhu động SR25.3-W

Mã sản phẩm: 01P1320 SR25.3.W, 12 ML/H, 115/230 V
  • Tính năng sản phẩm

  • Bơm nhu động để gắn trên tường hoặc bảng điều khiển phía trước
  • Loại bỏ nước ngưng tụ đáng tin cậy
  • Tự mồi: máy bơm tạo ra lực hút để hút chất lỏng lên trên
  • Với điểm dừng trở lại
  • Tốc độ quay: 1 vòng / phút
  • Tốc độ dòng chảy: 12 ml / h chất lỏng
  • Chất liệu của các bộ phận tạo mẫu liên hệ: Novoprene (MASTERFLEX ® / Chemsure ® tùy chọn), PVDF

The peristaltic pump SR25.2 has been specially developed for the condensate removal in analytical applications. It ensures a continuous condensate discharge in gas coolers, condensate collecting vessels, etc. A synchronous motor and the gearing unit with return stop prevent the condensate from flowing back. The capacity of 0.3 l/h guarantees a safe condensate removal, e.g. when cooling 850 l/h sample gas with an inlet dew point of +70 °C.

Peristaltic pump type SR25.3.W for wall or surface mounting, rotational speed: 1 rpm, capacity: 12 ml/h liquid, pressure range: 200 mbar to 2.2 bar abs., material: Novoprene, PVDF, PVDF hose connection: DN 4/6, power: 115/230 V 50/60 Hz with terminal clamp