Bo mạch ENDA-5300 Type: EN-ADC-02

Mã sản phẩm: PN: G1004200

Giá 62.395.000/PC, giao hàng trong vòng 70 ngày

ứng dụng cho hệ thống quan trắc khí thải