• Tính năng sản phẩm

  • Bộ lọc được thiết kế theo mô-đun với đầu lọc làm bằng PVDF
  • Phần tử lọc bằng thép không gỉ với độ xốp của bộ lọc 3 µm
  • Với giá treo tường
  • Thay đổi phần tử bộ lọc đơn giản mà không cần công cụ
  • Khối lượng chết thấp
  • 3 kết nối khí ren nữ: G 1/4 "
  • Khí mẫu và nhiệt độ môi trường: tối đa. +80 ° C [+176 ° F]
  • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: thép không gỉ, PVDF, Viton ® , thủy tinh

M&C universal filters reliably separate solids, in particular extremely fine particles, occurring in analytical technology in gas filtration, using very fine, deep-acting filter elements. Thanks to their universal design, the filters can also be used as separators (without a filter element), liquid filters or, with adsorption cartridges, as an adsorption filter. For ambient or medium temperatures of up to 180 °C, a stainless steel version FSS or the FT-H version can be offered.

Universal filter type FP-3SS with in-depth filter element made of stainless steel (316 L), filter porosity: 3 µm, connection: G 1/4" i, material: PVDF, Viton, glass, stainless steel SS316 L