• Tính năng sản phẩm

  • Bộ lọc được thiết kế theo mô-đun với đầu lọc làm bằng PVDF
  • Phần tử lọc thủy tinh tác động sâu với độ xốp của bộ lọc 3 µm
  • Với giá treo tường
  • Thay đổi phần tử bộ lọc đơn giản mà không cần công cụ
  • Khối lượng chết thấp
  • Để sử dụng phổ biến
  • 3 kết nối khí ren nữ: G 1/4 "
  • Khí mẫu và nhiệt độ môi trường: tối đa. +80 ° C [+176 ° F]
  • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: PVDF, Viton ® , thủy tinh

Universal filter type FP-3G with in-depth filter element made of glass, filter porosity: 3 µm, connection: G 1/4" i, material: PVDF, Viton, glass