Bộ lọc gắn bảng điều khiển phía trước FPF-0,1GF

Mã sản phẩm: 04F1000

Tính năng sản phẩm

  • Bộ lọc phẳng với phần tử lọc sợi thủy tinh siêu mịn để lắp ở mặt trước
  • Độ xốp của bộ lọc: 0,1 µm
  • Với đầu lọc làm bằng PTFE
  • Thay đổi phần tử bộ lọc đơn giản mà không cần công cụ
  • Khối lượng chết thấp
  • Để sử dụng phổ biến
  • Kết nối khí có ren nữ: G 1/8 "
  • Khí mẫu và nhiệt độ môi trường: tối đa. +80 ° C [+176 ° F]
  • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: sợi thủy tinh, PVDF, PTFE, thủy tinh, Viton ®
  • with different filter materials and porosities

The M&C front-panel mounted ultrafine filters reliably separate solids, in particular very fine particles, occurring in analytical technology in gas filtration, using very fine, deep-acting filter elements. The large filter surface of the cylindrical filter element guarantees reliable ultrafine filtration and a long service life with low pressure loss. The 19" front-plate mounting equipment requires flat-design devices for which the FPF-0,1GF ultrafine filter has primarily been developed.