• Tính năng sản phẩm

  • Bộ lọc được thiết kế theo mô-đun với đầu lọc làm bằng PTFE
  • Phần tử lọc PTFE tác dụng sâu với độ xốp của bộ lọc 20 µm
  • Với giá treo tường
  • Thay đổi phần tử bộ lọc đơn giản mà không cần công cụ
  • Khối lượng chết thấp
  • Để sử dụng phổ biến
  • 3 kết nối khí ren nữ: G 1/4 "
  • Khí mẫu và nhiệt độ môi trường: tối đa. +100 ° C [+212 ° F]
  • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: PTFE, FEP, thủy tinh

M&C universal filters reliably separate solids, in particular extremely fine particles, occurring in analytical technology in gas filtration, using very fine, deep-acting filter elements. Thanks to their universal design, the filters can also be used as separators (without a filter element), liquid filters or, with adsorption cartridges, as an adsorption filter. For ambient or medium temperatures of up to 180 °C, a stainless steel version FSS or the FT-H version can be offered.

 

Universal filter ty

Universal filter type FT-20T with in-depth filter element made of PTFE, filter porosity: 20 µm, connection: G 1/4" i, material: PTFE, FEP, glass

 

pe FT-20T with in-depth filter element made of PTFE, filter porosity: 20 µm, connection: G 1/4" i, material: PTFE, FEP, glass