• Tính năng sản phẩm

  • Bộ lọc được thiết kế theo mô-đun với đầu lọc làm bằng PVDF
  • Phần tử lọc gốm tác dụng sâu với độ xốp của bộ lọc 20 µm
  • Hiệu quả tách cao ở áp suất chênh lệch thấp
  • Với giá treo tường
  • Thay đổi phần tử bộ lọc đơn giản mà không cần công cụ
  • Khối lượng chết thấp
  • 3 kết nối khí ren nữ: G 1/4 "
  • Khí mẫu và nhiệt độ môi trường: tối đa. +80 ° C [+176 ° F]
  • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu: PVDF, Viton ® , thủy tinh, gốm

M&C universal filters reliably separate solids, in particular extremely fine particles, occurring in analytical technology in gas filtration, using very fine, deep-acting filter elements. Thanks to their universal design, the filters can also be used as separators (without a filter element), liquid filters or, with adsorption cartridges, as an adsorption filter. For ambient or medium temperatures of up to 180 °C, a stainless steel version FSS or the FT-H version can be offered.

Universal filter type FP-20K with in-depth ceramic filter element, filter porosity: 20 µm, connection: G 1/4" i, material: PVDF, Viton, glass, ceramics