Bộ kết hợp Olympian Plus (FRL), G1 / 2, xả thủ công, phần tử lọc 40µm, không có van ngắt

Mã sản phẩm: BL64-425

Kích thước cổng: G1 / 2
Loại cống: Thủ công
Phần tử lọc: 40,00 µm
Bát: nhôm
Điều chỉnh áp suất đầu ra: 0,3 ... 10 bar
Dòng: Olympian Plus