Bộ kết hợp Excelon (FRL), G1 / 4, xả tự động, phần tử lọc 40µm, không có van ngắt

Mã sản phẩm: BL72-205GA

Khoản mục: BL72-205GA
Kích thước cổng: G1 / 4
Loại thoát nước: Tự động thoát nước
Phần tử lọc: 40,00 µm
Bát: Polycarbonate
Điều chỉnh áp suất đầu ra: 0,3 ... 10 bar
Dòng: Excelon