Bộ hộp Excelon (FRL), G1 / 2, xả thủ công, phần tử lọc 40µm, có van đóng ngắt

Mã sản phẩm: BL74-421G

Kích thước cổng: G1 / 2
Loại cống: Thủ công
Phần tử lọc: 40,00 µm
Bát: Polycarbonate với bảo vệ bát bằng kim loại
Điều chỉnh áp suất đầu ra: 0,3 ... 10 bar
Dòng: Excelon