Bộ điều khiển nhiệt độ 701

Mã sản phẩm: 01B8240A
  • Tính năng sản phẩm

  • Bộ điều khiển nhiệt độ hai điểm điện tử
  • Thích hợp để điều khiển các dòng mẫu gia nhiệt bằng điện của loạt 3/4/5-N / M / H và PSP-4M (-W)
  • Đánh giá liên hệ: 250 V / 10 A
  • Phạm vi điều khiển nhiệt độ có thể lập trình: 0 đến +200 ° C [+32 đến +392 ° F] (cài đặt tại nhà máy)
  • Trong một bao vây gắn trên thanh ray
  • Nguồn: 115 V

Bộ điều khiển nhiệt độ hai điểm điện tử 701 được thiết kế đặc biệt để điều khiển các dòng mẫu được làm nóng bằng điện của loạt 3/4 / 5-N / M / H.

Bộ điều khiển nhiệt độ 701 cho cảm biến PT100 trong vỏ gắn trên thanh ray, phạm vi điều khiển: 0 đến 200 ° C, định mức tiếp xúc: 10 A / 250 V, công suất: 115 V / 60 Hz