Bộ Điều khiển bằng hai tay

Mã sản phẩm: XSHC04

Đáp ứng các yêu cầu của EN574 Class IIIB
Bảo vệ chống lại hoạt động ngẫu nhiên
Không cần cài đặt hoặc điều chỉnh
Cả hai tay phải được thực hiện đồng thời
Khả năng chịu lỗi đơn
Chức năng: 3/2
Kết nối: 4mm PIF
Chức năng chuyển đổi: NC

Môi trường hoạt động: Khí nén đã lọc (40 µm), có dầu và không bôi trơn
Kết nối: 4mm PIF
Chức năng: 3/2
Chức năng chuyển đổi: NC
Phạm vi áp suất: 3 ... 8 bar
Nhiệt độ môi trường: -5 ... 40 ° C
Vật liệu nhà ở: bị đánh cắp
Chất liệu - con dấu: NBR
Dòng mô hình: XSHC04

Sản phẩm tương tự