• Tính năng sản phẩm

 • Bình ngưng tụ có vòi bằng tay
 • Kết nối GL 25-12 cho cảm biến cảnh báo chất lỏng tùy chọn
 • Công suất: khoảng. 1 lít
 • Rất chống ăn mòn
 • Mức chất lỏng luôn nhìn thấy
 • Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với mẫu:  thủy tinh Duran ® , PTFE
 • Condensate vessel with manual tap
 • Capacity: approx. 1 liter
 • Very corrosion-resistant
 • Liquid level always visible
 • Material of sample-contacting parts: Duran® glass, PTFE

Condensate collecting vessel type TG-1 with manual outlet cock, connection for liquid alarm sensor and wall bracket made of PVC, capacity: approx. 1 liter, material: Duran glass