Bình chứa nước cân bằng áp suất ENDA-5300

Mã sản phẩm: P/N: 3014009242

Giá 19.395.000/PC, giao hàng trong vòng 70 ngày

ứng dụng cho hệ thống quan trắc khí thải