Băng tải cho máy đóng bao

Mã sản phẩm: PN: 45174

Băng tải dùng cho máy đóng bao lớp bố bằng cước giá 9,000,000 VND

Dùng cho máy đóng bao

Băng tải dùng cho máy đóng bao lớp bố bằng cước kích thước 800x4080x2,5