Đặc trưng:

  • Dòng sản phẩm van màng SPX FLOW AP1 cung cấp khả năng bảo vệ sản phẩm tối ưu trong các ứng dụng vô trùng. An toàn sản phẩm được cung cấp bởi sự ngăn cách kín của buồng sản phẩm với môi trường (khí quyển) bằng một trục màng linh hoạt. Chức năng của van là đóng ngắt các đoạn đường dây hoặc bể vô trùng.

Thuận lợi

  • 2 phiên bản: Econo (làm bằng thép không gỉ 1.4404 với giá trị Ra  < 0,8 m) và Techno (làm bằng thép không gỉ 1,4435 với giá trị Ra  < 0,5 µm , chứng chỉ 3.1)
  • Màng chắn TFM / PTFE được FDA chấp thuận cung cấp việc sử dụng nhiều chất làm sạch và sản phẩm
  • Màng phẳng cho dòng chảy sản phẩm trơn tru, giảm áp suất giảm, thời gian làm sạch và tiêu thụ CIP
  • 3-A đã được phê duyệt
  • Các mẫu van có các kích cỡ DN10, DN15, DN20 và ½ "  .

Tùy chọn có sẵn là một phiên bản đầu ra bồn chứa và ba hệ thống phản hồi vị trí van điện.