Thiết bị đo nhiệt độ ở những vị trí khắc nghiệt mà cảm biến nhiệt độ (can nhiệt) nhanh hỏng.

Thiết bị đo nhiệt độ AST A250

Sản phẩm tương tự