Đồng hồ đo lưu lượng EH PROMAG 10/50 / 53H Mã sản phẩm: PROMAG 10/50 / 53H