Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi S-N95 Mã sản phẩm: S-N10, S-N12, S-N20, S-N25, S-N35, S-N50, S-N65, S

Contactor Mitsubishi/95A Công suất : 95A (380V – 400V) Số pha: 3 Pha Điện áp cuộn dây: 220 VAC, 380 VAC

Contactor Mitsubishi

Công suất: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 95A, 125A, 150A, 180A, 220A, 300A, 400A, 800A.

Số pha: 3 Pha

Điện áp cuộn dây: 220 VAC, 380 VAC.

Tiếp điểm phụ : NO , NC

Mặt che chống bụi và chống tiếp xúc