Cảm biến nhiệt độ PT100 Mã sản phẩm: Omnigrad M TR10 / 11/12/13/15

Các Omnigrad M TR10 ... 15 loạt các cảm biến nhiệt độ là nhiệt kế kháng được thiết kế để sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất tốt, nhưng cũng rất thích hợp cho các ứng dụng nói chung và là ATEX chứng nhận cho sử dụng khu vực nguy hiểm. Chúng được tạo thành từ một đầu dò với một cũng được bảo vệ và một nhà ở, có thể chứa các đường truyền cho các chuyển đổi của các biến đo. Do cấu hình mô-đun của nó và cấu trúc được xác định bởi các tiêu chuẩn DIN 43.772 (hình 2G / 3G), phạm vi Omnigrad M là phù hợp cho hầu hết các quy trình công nghiệp.

Các ứng dụng

  • Ngành công nghiệp hóa chất tốt
  • Ngành công nghiệp năng lượng ánh sáng
  • Công nghiệp thực phẩm
  • Dịch vụ công nghiệp tổng hợp