BỘ ĐIỀU KHIỂN TR-N 100 ° C Mã sản phẩm: 03B7000

Nhiệt độ điều khiển loại TR-N cho PT100 cảm biến trong một bao vây trên tường. phạm vi điều khiển: 0-100 ° C. 10A / 250V. Power: 230V / 50Hz