Mode
 
 Tin tức   
  
BEN.News.ArticleDetail
Thông tin đại lý hãng M&C Tech Germany

Dimo Viet Nam .,JSC là công ty chuyên nhập khẩu, phân phối và cung cấp thiết bị, vật tư, máy móc, phụ tùng thay thế…cho các nhà máy sản xuất.

Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi đó là mang lại sự thỏa mãn cao nhất tới Quý khách hàng bằng việc cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các loại thiết bị, linh kiện máy móc, phụ tùng thay thế cho các dây chuyền sản xuất Xi Măng, Thép, Bia rượu… Và các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài (Nhật, Hàn Quốc…)

Từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 Dimo Viet Nam .,JSC chính thức trở thành đại lý Hãng M&C TechGroup tại Việt Nam.

M&C TechGroup cung cấp các hệ thống chuyên dụng dùng cho phân tích khí của các nhà máy : Xi Măng, Sắt thép, Nhiệt điện, Điện gió, Bia rượu...

Chúng tôi gửi tới quý khách các dòng sản phẩm:

Item -N o. Description
01A1000 PM A10 230V
01A1000A PM A10 115V
01A9000 PM A10 4-20 m A , extra charge
01A9050 PM A10 Battery, extra charge
01A9102 PM A10 Pum pNew05/05, extra charge
01A9150 PM A10 Alarmcontact, extra charge
01A9156 PM A10Acoustic.alarm /m an.-Reset, extra
01A9160 PM A10 TA-Luft(air), extra charge
01B4034 PSP 4M 4/6 Connection Type I
01B4034W PSP 4M 4/6-W Connection Type I
01B4036 PSP 4M 4/6
01B4036W PSP 4M 4/6-W
01B4037 PSP 4M 4/6 End fitting Type K
01B4037W PSP 4M 4/6-W End fitting Type K
01B6300 Self-regulated sam ple line 3/5-4
01B6300Ex Self-regulated sam ple line 3/5-4Ex
01B6305 Self-regulated sam ple line 3/30-4
01B6305Ex Self-regulated sam ple line 3/30-4Ex
01B6310 Self-regulated sam ple line 3/50-4
01B6310Ex Self-regulated sam ple line 3/50-4Ex
01B6315 Self-regulated sam ple line 3/80-4
01B6315Ex Self-regulated sam ple line 3/80-4Ex
01B6320 Self-regulated sam ple line 3/100-4
01B6320Ex Self-regulated sam ple line 3/100-4Ex
01B6325 Self-regulated sam ple line 3/120-4
01B6325Ex Self-regulated sam ple line 3/120-4Ex
01B6350 Self-regulated sam ple line 3/5-6
01B6350Ex Self-regulated sam ple line 3/5-6Ex
01B6355 Self-regulated sam ple line 3/30-6
01B6355Ex Self-regulated sam ple line 3/30-6Ex
01B6360 Self-regulated sam ple line 3/50-6
01B6360Ex Self-regulated sam ple line 3/50-6Ex
01B6365 Self-regulated sam ple line 3/80-6
01B6365Ex Self-regulated sam ple line 3/80-6Ex
01B6367 Self-regulated sam ple line 3/80-8
01B6370 Self-regulated sam ple line 3/100-6
01B6370Ex Self-regulated sam ple line 3/100-6Ex
01B6375 Self-regulated sam ple line 3/120-6
01B6375Ex Self-regulated sam ple line 3/120-6Ex
01B6380 Self-regulated sam ple line 3/120-8
01B6400 Self-regulated sam ple line 4/5-4
01B6400Ex Self-regulated sam ple line 4/5-4Ex
01B6405 Self-regulated sam ple line 4/30-4
01B6405Ex Self-regulated sam ple line 4/30-4Ex
01B6410 Self-regulated sam ple line 4/50-4
01B6410Ex Self-regulated sam ple line 4/50-4Ex
01B6415 Self-regulated sam ple line 4/80-4
01B6415Ex Self-regulated sam ple line 4/80-4Ex
01B6420 Self-regulated sam ple line 4/100-4
01B6420Ex Self-regulated sam ple line 4/100-4Ex
01B6425 Self-regulated sam ple line 4/120-4
01B6425Ex Self-regulated sam ple line 4/120-4Ex
01B6450 Self-regulated sam ple line 4/5-6
01B6450Ex Self-regulated sam ple line 4/5-6Ex
01B6455 Self-regulated sam ple line 4/30-6
01B6455Ex Self-regulated sam ple line 4/30-6Ex
01B6460 Self-regulated sam ple line 4/50-6
01B6460Ex Self-regulated sam ple line 4/50-6Ex
01B6465 Self-regulated sam ple line 4/80-6
01B6465Ex Self-regulated sam ple line 4/80-6Ex
01B6467 Self-regulated sam ple line 4/80-8
01B6470 Self-regulated sam ple line 4/100-6
01B6470Ex Self-regulated sam ple line 4/100-6Ex
01B6475 Self-regulated sam ple line 4/120-6
01B6475Ex Self-regulated sam ple line 4/120-6Ex
01B6490EX Self-regulated sam ple line 4/50-10Ex
01B6500 Self-regulated sam ple line 5/5-4
01B6500Ex Self-regulated sam ple line 5/5-4Ex
01B6505 Self-regulated sam ple line 5/30-4
01B6505Ex Self-regulated sam ple line 5/30-4Ex
01B6510 Self-regulated sam ple line 5/50-4
01B6510Ex Self-regulated sam ple line 5/50-4Ex
01B6515 Self-regulated sam ple line 5/80-4
01B6515Ex Self-regulated sam ple line 5/80-4Ex
01B6520 Self-regulated sam ple line 5/100-4
01B6520Ex Self-regulated sam ple line 5/100-4Ex
01B6525 Self-regulated sam ple line 5/120-4
01B6525Ex Self-regulated sam ple line 5/120-4Ex
01B6550 Self-regulated sam ple line 5/5-6
01B6550Ex Self-regulated sam ple line 5/5-6Ex
01B6555 Self-regulated sam ple line 5/30-6
01B6555Ex Self-regulated sam ple line 5/30-6Ex
01B6557Ex Self-regulated sam ple line 5/30-8Ex
01B6558Ex Self-regulated sam ple line 5/30-10Ex
01B6560 Self-regulated sam ple line 5/50-6
01B6560Ex Self-regulated sam ple line 5/50-6Ex
01B6565 Self-regulated sam ple line 5/80-6
01B6565Ex Self-regulated sam ple line 5/80-6Ex
01B6570 Self-regulated sam ple line 5/100-6
01B6570Ex Self-regulated sam ple line 5/100-6Ex
01B6575 Self-regulated sam ple line 5/120-6
01B6575Ex Self-regulated sam ple line 5/120-6Ex
01B7050 Beginning and end fitting 3-5 5,30,50
01B7050Ex Beginning and end fitting 3-5Ex 5,30
01B7055 Beginning and end fitting 3-5 80,100
01B7055Ex Beginning and end fitting 3-5Ex 80,100
01B7060 Beginning and end fitting 3-5 120
01B7060Ex Beginning and end fitting 3-5Ex 120
01B7065Ex Beginning and end fitting 3-5Ex 50
01B7080EX Beginning and end fitting 3-5-10Ex 50
01B7100 Beginning/end fitting 3-5 self-conf.
01B7100Ex Beginning /end fitting 3-5Ex self-conf.
01B7570 Beginning-/end fitting3-5 (Ex) 6/8M P
01B7580 Beginning-/end fitting3-5 (Ex) 8/10 M P
01B7590 Beginning-/end fitting3-5 (Ex)10/12 M P
01B8240 Tem p. Controller 701 230V
01B8240a Tem p. Controller 701 115V
01B8245 Tem p. Controller 701 Ni-CrNi 230V
01B8360 Tem p. Controller Jum o i Tron ECM
01B8365 Tem p. Controller Jum o i Tron ECMEx
01B8401 Tem p. Controller 70304 new2007
01B8451 Tem p. Controller 70304G230V
01B8451A Tem p. Controller 70304G115V
01B8456 Tem p. Controller 70304.2 New2007
01F1000 FP-2K
01F1100 FP-20K
01F1200 FP-2T
01F1400 FP-20T
01F1410 FP-50T
01F1500 FP-0.1GF
01F1600 FP-3SS
01F1800 FP-20SS
01F1850 FP-3G
01F1900 FP-2GF
01F2000 FT-2K
01F2100 FT-20K
01F2200 FT-2T
01F2400 FT-20T
01F2600 FT-3SS
01F2800 FT-20SS
01F2850 FT-3G
01F2900 FT-2GF
01F2950 FT-0.1GF
01F3006 FT-3G-H2230V
01F3006a FT-3G-H2115V
01F3007 FT-0.1GF-H2 230V
01F3007a FT-0.1GF-H2 115V
01F3008 FT-3SS-H2 230V
01F3008a FT-3SS-H2 115V
01F3030 FSS-3SS-H350230V
01F3030a FSS-3SS-H350115V
01F3035 FSS-2K-H350 230V
01F3035a FSS-2K-H350 115V
01F3045 FSS-FW -H350 230V
01F3045a FSS-FW -H350 115V
01F3101 FT/H-2K
01F3500 SDH-2Electrical heated separator
01F3500a SDH-2Electrical heated separator
01F3505 SDH-1 Electrical heated separator
01F3505a SDH-1Electrical heated separator
01F4000 FS-2T
01F4100 FS-20T
01F5000 FS-2K
01F5100 FS-20K
01F6000 FS-3SS
01F6600 FS-2GF
01F7000 FSS-3SS
01F7010 FSS-20SS
01F7015 FSS-100SSG
01F7020 FSS-250SSG
01F7050 FSS-2K
01F7060 FSS-20K
01F7100 FSS-2T
01F7150 FSS-0,1GF
01F7160 FSS-2K150
01F7170 FSS-20SS150
01F7200 FSS-2GF
01F7250 FSS-20T
01F7300 FSS-3G
01G1100 PSS5230V
01G1100a PSS5115V
01G1500 PSS5/3230V
01G1500a PSS5/3115V
01G2000 CSS-M230V
01G2000A CSS-M115V
01G2500 CSS-M /W230V
01G2500A CSS-M /W115V
01G5000 PSS10-1 230V
01G5000a PSS10-1 115V
01G6010 CSS-V 1 gas path 230V
01G6010A CSS-V 1gas path 115V
01G6020 CSS-V 2 Gasw ege 230V
01G6020A CSS-V 2 path 115V
01G6120 CSS-V Filter FPF-2 PVC extra charge
01G6125 CSS-V Pum pe N3 extra charge
01G6130 CSS-V Pum pe N5extra charge
01G6135 CSS-V Pum pe N9 M ehrp
01G6150 CSS-V electronic controller extra charge
01G9020 PSS10 DK800R 100L/H, extra charge
01G9021 PSS10 DK800R 250L/H, extra charge
01G9022 PSS10 DK800R 500L/H, extra charge
01G9025 PSS/SS PVDF Connectors, extra charge
01G9030 PSS5 Probe tube 6m mKanthal, extra
01G9035 PSS/SS LA1s/1.4, extra charge
01G9045 PSS/SS 5-w ay ball valve, extra charge
01G9046 PSS/SS 3-w ay ball valve, extra charge
01G9055 PSS/SS TR 701230V, extra charge
01G9060 PSS/SS Bending protection6m m , extra
01G9061 PSS/SS Bending protection 8m m , extra
01G9062 PSS10 Bending protection 6m m , extra
01G9063 PSS10 Bending protection 8m m , extra
01G9065 PSS/SS Additional sam ple outlet, extra
01G9070 PSS/SS FM 407- 70Nl/h, extra charge
01G9075 PSS/SS FM 40 15-150Nl/h, extra charge
01G9080 PSS/SS FM 40 25-250Nl/h, extra charge
01G9085 PSS/SS FM 40 50-500Nl/h, extra charge
01G9805 CSS-M /WFlowcontrol, extra charge
01K1000 ECP1000-G
01K2000 ECP1000-SS
01K2100 ECP2000-G
01K2200 ECP2000-SS
01K2300 ECP2000-PV
01K3000 ECP1000-PV
01K3100 ECP3000-G
01K3200 ECP3000-SS
01K3300 ECP3000-PV
01K8100 ECP20-2G
01K8120 ECP20-2SS
01K8140 ECP20-2PV
01P1000 SR25.1115/230V
01P1020 SR25.4DN 6/8115/230V
01P1120 SR25.2-G115/230V
01P1121 SR25.2-G w ith reinforced springs 115/230
01P1201 SR25.1/Ex 115/230V
01P1250 SR25.1/Ex-G 115/230V
01P1260 SR25.1/Ex-G 2 pcs. 115/230V
01P1270 SR25.1/Ex-G 3 pcs.115/230V
01P1280 SR25.1/Ex-G 4 pcs. 115/230V
01P1300 SR25.23,2ECM 230V
01P9100 SR25 M ounting EC/FD, extra charge
01P9110 SR25 M ounting EC/FD Tygon, extra
01P9125 SR25 M ounting ECM /SCC Front,extra charge
01P9140 SR25 M ounting EC/ECS Front,extra charge
01P9150 SR25 M ounting ECS/HF Front, extra charge
01P9200 SR25 M ounting set EC/FD, Novoprene
01P9210 SR25 M ounting set EC/FD, Tygon
01P9400 SR25.1/Ex Connection box Eexe 1x
01P9401 SR25.1/Ex Housing com pl. 1x
01P9405 SR25.1/Ex Connection box Eexe 4x
01S1000 SP10
01S2000 SP10-H
01S9000 SP10-Vo/SS Tube 0,5m
01S9005 SP10-Vo/SS Tube additional 0,5m
01S9010 SP10-Vm /SS Tube 0,5m
01S9100 SP10/AB-SS Protection plate
01S9200 SP10-HW eather protection shield
01S9400 SP10-V10-1/SS Insitu filter 550m m , extra
01S9405 SP10-V10-2/SS Insitu filter 550m m , extra
01S9510 SP10-Vo/HC Tube 0,5m
01S9520 SP10-V10-0/HC Filter 270m m , extra
01T1000 Tube viton DN 4/6
01T1005 Tube viton DN 6/8
01T1010 Tube M asterflex 3,2x6,4 SR25
01T2000 Tube Novoprene 3,2/6,4
01T4000 Tube PVC clear NW4/6
01T4100 Tube PVC clear NW4/8
01T4500 Tube Tygon 1/8"-1/4"
01T5000 Tube PFA NW4/6
01T6000 Tube PA NW4/6
01U0010 Tube PTFE 0,7x2m mcapillary
01U2501 Electronic controller KFA6EX1 230V
01V2004 M ounting bracket for ball valve L
01V2005 Position identification for ball valve L
01V2006 M ounting bracket for ball valve 2/4L
01V3000 2-w ay ball valve L PV 2xG1/4"i
01V3050 3-w ay ball valve L PV 3xG1/4"i
01V3100 4-w ay ball valve L PV 4xG1/4"i
01V3150 5-w ay ball valve L PV 5xG1/4"i
02A1000 PM A20 230V
02A1000A PM A20 115V
02A9000 PM A Analogue/Digital, extra charge
02A9005 PM A20/30 CL2 execution, extra charge
02A9010 PM A20 TA-Luft (air), extra charge
02A9015 PM A20 solvent resistant, extra charge
02B1000 Tube PTFE NW4/6
02B1010 Insert 4m m1.4571
02B1020 Insert6m m1.4571
02B1040 Insert 10m m1.4571
02B2000 Tube PTFE NW6/8
02B2500 Tube PTFE NW8/10
02B3000 Tube PTFE NW10/12
02E1000 FA1bi,w ith 3mcable
02E1010 FA1bi,w ith 6mcable
02E2000 FA2bi, w ith 3mcable
02E3000 FA3bi, w ith3mcable
02E3500 FA20m o
02E4001 FA1-H, Sensor head
02E4010 K-FA-H Pre-am plifier light guide
02E4020 K-FA-biPre-am plifier
02E4060 Light guide FO 1 600m m
02E4063 Light guide FO 3 900m m
02E4065 Light guide FO 2 1200m m
02E4270 FA1-H, m o-6
02E4273 FA1-H, m o-9
02E4275 FA1-H, m o-12
02E7110 FA1.4 Electronic controller 230V
02E7110a FA1.4 Electronic controller115V
02E7110d FA1.4Electronic controller24V
02E7200 FAC-1Electronic controller 230V
02E7200a FAC-1 Electronic controller115V
02E7250 FAC-2Electronic controller230V
02E7250a FAC-2 Electronic controller115V
02E7300 FA1.1 Electronic controller230V
02E7300b FA1.1Electronic controller24V
02E7300d FA1.1Electronic controller24VDC
02F1000 FP-2T-D
02F1200 FP-20T-D
02F1300 FP-2K-D
02F1310 FP-20K-D
02F1400 FP-70P200-DBypass filter
02F1440 FP-70P190-D Bypass filter
02F1450 FP-200P190-DBypass filter
02F1490 FP-2GF-D
02F1500 FP-0.1GF-D
02F2000 FT-2T-D
02F2100 FT-2GF-D
02F2200 FT-20T-D
02F2300 FT-2K-D
02F2310 FT-20K-D
02F2400 FT-0.1GF-D
02F2500 FT-20SS-D
02F2550 FS-2K-D
02F2560 FS-20K-D
02F2600 FT-3SS-D
02F2650 FS-2T-D
02F2660 FS-20T-D
02F2665 FSS-2T-D
02F2670 FSS-20T-D
02F2685 FSS-0,1GF-D
02F2690 FSS-2K-D
02F2695 FSS-20K-D
02F2705 FSS-20SS-D
02F2710 FS-0,1GF-D
02F3000 FP-2T/LA1.1 06
02F3001 FP-2T/LA1.4 230V
02F3001a FP-2T/LA1.4 115V
02F3200 FP-2K/LA1.1 06
02F3201 FP-2K/LA1.4 230V
02F3300 FP-0.1GF/LA1.1
02F3301 FP-0.1GF/LA1.4230V
02F3301a FP-0.1GF/LA1.4115V
02F4000 FT-2T/LA1.1
02F4200 FT-2K/LA1.1
02F4300 FT-3SS/LA1.1
02K1000 EC-1G 230V
02K1000a EC-1G 115V
02K1500 ECS-1G230V
02K1500a ECS-1G115V
02K2000 EC-1SS230V
02K2000a EC-1SS115V
02K2500 ECS-1SS 230V
02K2500a ECS-1SS 115V
02K3000 EC-1PV230V
02K3000a EC-1PV115V
02K3500 ECS-1PV 230V
02K3500a ECS-1PV 115V
02K4000x EC- L/2 w ithout heat exchanger230V
02K4000xa EC- L/2 w ithout heat exchanger 115V
02K5000 ECEx-1G 230V
02K5000a ECEx-1G 115V
02K5010 ECEx-1SS230V
02K5010a ECEx-1SS115V
02K5020 ECEx-1PV230V
02K5020a ECEx-1PV115V
02K6000 EC30230V
02K6000a EC30115V
02K6010 EC30/FD 230V
02K6010a EC30/FD 115V
02K7500x ECM -1w ithout heat exchanger 230V
02K7500xa ECM -1 w ithout heat exchanger115V
02K7510x ECM -2 w ithout heat exchanger230V
02K7510xa ECM -2 w /o heat exchanger 115V
02K7600x ECM -Ex2-1 w ithout heat exchanger 230V
02K7600xa ECM -Ex2-1 w ithout heat exchanger 115V
02K7610x ECM -EX2-2w ithout heat exchanger230V
02K7610xa ECM -EX2-2w ithout heat exchanger 115V
02K9100 EC-G Heat exchanger
02K9105 EC30-Gpre-coolingheat exchanger
02K9150 EC-G90° connection heat exchanger
02K9200 EC-SSHeat exchanger
02K9250 EC-SS/NPT Heat exchanger
02K9300 EC-PVHeat exchanger
02K9500 EC PT100 m ounted, extra charge
02K9521 EC Digita display, fromS.No. 95… , extra
02K9523 ECEx Tem perature indicator, extra charge
02K9530 EC-F Universal unit 230V
02K9530a EC-F Universal unit 115V
02K9535 EC-D Universal unit 230V
02K9535a EC-D Universal unit 115V
02K9540 EC-FDUniversal unit 230V
02K9540a EC-FDUniversal unit115V
02K9550 EC-D/ExUniversal unit230V
02K9550a EC-D/ExUniversal unit115V
02P1000 M P47230V
02P1000a M P47115V
02P1050 M P47/R230V
02P1050a M P47/R115V
02P1100 M P47-Z230V
02P1100a M P47-Z115V
02P1150 M P47-Z/R230V
02P1150a M P47-Z/R115V
02P1160 M P47-Z/BPR-150-Viton230V
02P1160a M P47-Z/BPR-150-Viton115V
02P1165 M P47-Z/BPR-150-Kalrez 230V
02P1165a M P47-Z/BPR-150-Kalrez 115V
02P1200 M P47/EX 230V
02P1200a M P47/EX 115V
02P1250 M P47-Z/EX 230V
02P1250a M P47-Z/EX 115V
02P1300 M P26/H1 230V
02P1500 M P30230V
02P1500a M P30115V
02P1550 M P30Ex230V
02P1550a M P30Ex115V
02P1800 M P47-Z-SS/EX230V
02P3006 N3 KP18 230V
02P3006A N3 KP18 115V
02P3007 N5 KP18 230V
02P3007A N5 KP18 115V
02P3008 N9 KP18 230V
02P3008A N9 KP18 115V
02P3351 N3 KPE115/230V
02P3355 N5 KPE115/230V
02P3360 N9 KPE115/230V
02P9035 M P47/D Double diaphragmsystem , extra
02P9037 M P47/D Flowsensor LPH-7
02S1000 SP210-H
02S1010 SP210-H/W
02S9022 SP30-H1.1Fe-CuNi2,5m
02S9023 SP30-H1.1Fe-CuNi0,6m
02S9023P SP30-H2PT1000,6m
02S9023-PTFE SP30-H2 PTFE Tube 0,6m , extra charge
02S9024 SP30-H1.1Fe-CuNi2m
02S9024P SP30-H2PT1002m
02S9025 SP30-H1.1Fe-CuNi1m
02S9025P SP30-H2PT1001m
02S9026 SP30-H1.1Fe-CuNi1,5m
02S9026P SP30-H2PT1001,5m
02S9037 SP30-H1.1V Fe-CuNi0,6m
02S9038 SP30-H1.1V Fe-CuNi1m
02S9200 SP210/SS Probe tube 12x1m m
02S9205 SP210W eather cover
02V1000 RV-11-P PVDF
02V1200 RV-11-T PTFE
02V1250 RV-11 for FM 10 PTFE
02V1300 RV-11 for FM 10-H PEEK
03A2000 PM A30Analogue 230V
03A2000A PM A30Analogue115V
03A2001 PM A30Analogue/Digital 230V
03A2001A PM A30Analogue/Digital 115V
03A2005 PM A30Digital230V
03A2005A PM A30Digital115V
03A3000 PM A100230V
03A3000a PM A100115V
03A3100 PM A100-L 230V
03A3100A PM A100-L 115V
03A9000 KM 6B PM A 19" Rack
03A9100 PM AHousing portable long
03A9105 PM AHousing portable short
03A9150 PM A30W all m ounting housing
03A9151 PM AHousing purging connection, extr
03A9165 PM A30Solvent resistant, extra charge
03A9300 PM A100 3x additional m A output, extra
03A9320 PM A100Solvent resistant, extra charge
03A9525 PM A30 TA-Luft (air), extra charge
03B1000 Connection sam ple line Type A
03B1010 Connection sam ple line Type B
03B1020 Connection sam ple line Type C
03B1030 Connection sam ple line Type D
03B1040 Connection sam ple line Type E
03B1050 Connection sam ple line Type A 6/8
03B1060 Connection sam ple line Type B 6/8
03B1070 Connection sam ple line Type C 6/8
03B1080 Connection sam ple line Type D 6/8
03B1090 Connection sam ple line Type E 6/8
03B1520 Connection sam ple line Type C/Ex
03B1530 Connection sam ple line Type D/Ex
03B1540 Connection sam ple line Type E/Ex
03B1570 Connection sam ple line Type C/Ex6/8
03B1575 Connection sam ple line Type C/Ex 8/10
03B1580 Connection sam ple line Type D/Ex6/8
03B1585 Connection sam ple line Type D/Ex 8/10
03B1590 Connection sam ple line Type E/Ex6/8
03B2000 End fitting sam ple line Type X
03B2010 End fitting sam ple line Type Y
03B2020 End fitting sam ple line Type Z
03B2030 End fitting sam ple line Type W
03B2040 End fitting sam ple line Type X 6/8
03B2050 End fitting sam ple line Type Y 6/8
03B2060 End fitting sam ple line Type Z 6/8
03B2070 End fitting sam ple line Type W6/8
03B2510 End fitting sam ple line Type Y/Ex
03B2520 End fitting sam ple line TypeZ/Ex
03B2530 End fitting sam ple line Type W /Ex
03B2550 End fitting sam ple line Type Y/Ex6/8
03B2555 End fitting sam ple line Type Y/Ex 8/10
03B2560 End fitting sam ple line TypeZ/Ex6/8
03B2565 End fitting sam ple line TypeZ/Ex 8/10
03B2570 End fitting sam ple line Type W /Ex6/8
03B3000W 3N4/6-W
03B3010W 3M 4/6-W
03B3020W 3H4/6-W
03B3030W 3N6/8-W
03B3040W 3M 6/8-W
03B3050W 3H6/8-W
03B3065W 3M 8/10-W
03B3070W 3M 10/12-W
03B3510W 3M 4/6Ex-W
03B3540W 3M 6/8Ex-W
03B3570W 3M 8/10Ex-W
03B4000W 4N4/6-W
03B4010W 4M 4/6-W
03B4020W 4H4/6-W
03B4030W 4N6/8-W
03B4040W 4M 6/8-W
03B4050W 4H6/8-W
03B4060W 4M 8/10-W
03B4510W 4M 4/6Ex-W
03B4540W 4M 6/8Ex-W
03B4570W 4M 8/10Ex-W
03B5000W 5N4/6-W
03B5010W 5M 4/6-W
03B5020W 5H4/6-W
03B5030W 5N6/8-W
03B5040W 5M 6/8-W
03B5050W 5H6/8-W
03B5510W 5M 4/6Ex-W
03B5540W 5M 6/8Ex-W
03B7000 Tem p. Controller TR-N100°C
03B7010 Tem p. controller TR-M200°C
03B7010A Tem p. controller TR-M /115V 200°C
03B7011 Tem p. Controller TR-M /SSR200°C
03B7020 Tem p. Controller TR-H 250°C
03B7030 Tem p. Controller TR-N/20100°C
03B7040 Tem p. Controller TR-M /20200°C
03B7050 Tem p. Controller TR-H/20250°C
03B8000 Tem p-Regler/Beg. 1/1 GD EEx
03E1000 LA1(w ith 4mconnecting cable)
03E1001 LA1S (w ith 4mconnecting cable)
03E1100 LA1-H
03E1111 LA25S
03E1120 Flowcham ber LS25SS
03E1400 LA5
03E2001 LA1.1 Electronic controller 06 115/230V
03E2001b LA1.1Electronic controller 0624V AC
03E2001d LA1.1Electronic controller 0624V DC
03E2006 LA1.4 Electronic controller 230V
03E2006a LA1.4 Electronic controller 115V
03E2006d LA1.4 Electronic controller 24V AC/DC
03E2009 LA Electronic controllerER142Ex
03E2030 LAElectronic controllerER143Ex
03E3000 Flowcham ber LS/LA1S+1.1 PV
03E3001 Flowcham ber LS/LA1S PVDF
03E3100 Flowcham berLS/LA PVDF
03E3105 Flowcham berLS/KS PVDF
03E4100 KS2Liquid sensor
03E4200 KS2.ExLiquid sensor
03E9001 LA1S additional m eter cable
03E9400 KS2/Ex in SS filter body, extra charge
03F2100 CLF-Thead:PTFE, body: glass
03F2300 CLF-SS head:SS, body:SS
03F3000 CLF-5 PVDF
03F3005 CLF-5/WPVDF
03F4000 LB-1/SSLiquid stop
03F4005 LB-1/PVLiquid stop
03F5000 FP-AP
03F5100 FS-AP
03F5200 FT-AP
03F5300 FP-W
03F5400 FT-W
03F5500 FP-W -GL18
03F5510 FT-W -GL18
03F5600 FP-240-D/F
03F5650 FP-120-D/F
03F5700 FP-BF
03F5750 FP-BF-GL25
03G1000 CSS 230V
03G1000a CSS 115V
03G3000 CSS-3 230V
03G3000a CSS-3 115V
03G5000 SS-5230V
03G5000a SS-5115V
03G5500 SS-5/3230V
03G5500a SS-5/3115V
03G9000 CSS 703 PT100/Fe-CuNi, extra charge
03G9020 CSS 3Check gas valve 230V, extra
03G9020a CSS 3Check gas valve 115V, extra
03G9025 CSS 4Check gas valve 230V, extra
03G9025a CSS 4Check gas valve115V , extra
03G9030 CSS 5Check gas valve 230V, extra
03G9030a CSS 5Check gas valve 115V, extra
03K1000 VC-1Pre-cooling unit
03K3000 VC-1-SLPre-cooling unit w ith SR25
03K3000a VC-1-SL Pre-cooling unit w ith SR25
03K4000 VC-2-LPre-cooling unit w ith fan
03K5000 VC-2-SL Pre-cooling unit + SR25 + fan
03P1000 M P06
03P1500 M P06 w ith bypass
03P1500A M P06m it Bypassventil 115V
03P2000 M P12
03P2500 M P12w ith bypass
03V1500 Solenoid valve 2/2 heated 230/50
03V2000 Solenoid valve 3/2 heated 230/50
03V2000a Solenoid valve 3/2 heated 115/60
03V3000 3/2w ay ball valve heated V3/2-H
03V3000a 3/2w ay ball valve heated V3/2-H
03V3010 3/2w ay ball valve heated V3/2-H/PE
03V3010a 3/2w ay ball valve heated V3/2-H/PE
04A9000 KM 7 Sub-rack 19"
04B1000 Beginning-/end connection DZ-S 3N,M 4/6-S
04B1010 Beginning-/end connection DZ-S 3N,M 6/8-S
04B1100 Beginning-/end connection CY-S 4N,M 4/6-S
04B1110 Beginning-/end connection CY-S 4N,M 6/8-S
04B3000 3N4/6-s
04B3010 3M 4/6-s
04B3030 3N6/8-s
04B3040 3M 6/8-s
04B4000 4N4/6-s
04B4010 4M 4/6-s
04B4030 4N6/8-s
04B4040 4M 6/8-s
04F1000 FPF-0.1GF
04K1000 LGC-1 Gas cooler
04K1500 LGC-1S Gas cooler
04K2000 LC-1 Liquid cooler
04K2500 LC-1SLiquid cooler
04K3000 LTC-1Liquid cooler
04K4000 LGT-2 Gas cooler
04K9000 LTC/LGTPN 40,extra charge
04K9010 LTC/LGT-12 10/12 Tube, extra charge
04K9030 LTC-1-G1/2", extra charge
04K9035 LGT-2-G1/4" condensate,extra charge
04S1000 SP52-PP-2GF
04S1100 SP52-PV-2GF
04S2000 SP52-A/A-2GF
04S3000 SP52-T- 2GF
04S4000 SP52-SS-20T
04S5000 SP1/SS3
04S5010 SP1/SS20
04S6000 SP53-PP-2GF
04S6050 SP53-PP-2T
04S6100 SP53-T-2GF
04S6200 SP53-T-2T
05A1000 PM A50Ex 230V
05A1000A PM A50Ex 115V
05A2505 PM A50Ex/P/PD-1-50
05A9000 PM A50EX Purge gas connection, extra
05A9005 PM A50EXventilate arrestor, extra
05V1045 GE PVDF DN 4/6 - G 1/8"
05V1050 GE PVDF DN 6/8 - G 1/8"
05V1055 GE PVDF DN 10/12 - G 1/8"
05V1057 GE PVDF DN8/10 - G 1/8"
05V1060 GE PVDF DN 4/6 - G 1/4"
05V1065 GE PVDF DN 6/8 - G 1/4"
05V1067 GE PVDF DN8/10 - G 1/4"
05V1069 GE PVDF DN8/10 - G 3/8"

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Dimo Việt Nam

Địa chỉ : Số 46 ngõ 139 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (gần trường mầm non Mỹ Đình)

Điện thoại: 04.320.333.22

Fax : 04.320.233.22

Hotline: 0914.602.986; 0988.564.108

Email : info@dimovietnam.com

Website : http://www.dimovietnam.com

MST: 0105430056

STK: 0067.0406.222.3333

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh̀ Ba Đình - Hà Nội

STK: 0200.2630.8888

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank)- Chi nhánh Đông Đô - Hà Nội


Theo dimovietnam.com
DIMO Việt Nam

Số lượt đọc: 3202 Đánh giá: Đánh dấu tin này: In tin này:

  
Tin tức
  
Hỗ trợ online
Kinh doanh 1: Mr. Tài 0247.301.3588 - Ext: 103Skype Me ™!
Kinh doanh 2: Ms. Đức 0247.301.3588 - Ext: 101Skype Me ™!

Kinh doanh 3: Ms. Vân Anh 0247.301.3588 - Ext: 102

Đường dây nóng: 

0914.602.986 / 0988.564.108

  
CIMSPartner
  Copyright 2019 by DIMO Vietnam Company   Login   

Mau thiet ke nha dep tai sai gon

Mau thiet ke biet thu tai tphcm

Mau nha pho dep 3 tang

Thiet ke nha dep tai tan phu

Thiet ke nha tai binh thanh

Nha pho dep

Biet thu dep

Thiet ke noi that

Nem dep gia re tai tp hcm

Tu sat gia re

Giuong sat gia re

Vong xep gia re

Dem dep gia re tai TP HCM

Nem cao su gia re

Nem bong ep,Nem gap gia tot

Ruot goi gia re tai tp hcm

Thiet ke nha xuong